Atviras ringas Pantera “Žalgirio Taurė” 2022-10-22

Atviras ringas Pantera “Žalgirio Taurė”
2022 m. Spalio 22 d.
Jurbarkas

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Populiarinti MMA/K-1 mėgėjų sporto šakas.
Išsiaiškinti pajėgiausius sportininkus.

VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
2022 m. Spalio 22 d. Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas.. Atvykstančios komandos turi iki 2022 m. spalio 20 d. informuoti Lietuvos MMA Federaciją apie komandų sudėtį lithuanianmmafederation@gmail.com / tel.  +370 698 32406. Nurodyti sportininko vardą, pavardę, gimimo metus, tikslų svorį.

MMA
09.00-10.00 val. – sportininkų svėrimas, medicininė apžiūra;
11.20-12.00 val. – trenerių, teisėjų pasitarimas;
12.00 val. –  varžybų pradžia.

Kikboksas (K-1)
13.00-14.00 val. – sportininkų svėrimas, medicininė apžiūra;
16.30 val. – varžybų pradžia (K-1 kovos vyks pasibaigus MMA kovoms)

REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS

  • Varžybose gali dalyvauti visi norintys (mergaitės ir berniukai) Lietuvos bei užsienio šalių sportininkai, kurie susimokėjo paramos mokestį (varžybų dieną svėrimo metu) – 30 Eur.
  • Susipažino ir sutinka su varžybų taisyklėmis.
  • Turi sveikatos pažymą (pageidaujama ir sveikatos draudimą).
  • Visi dalyviai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Nepilnamečiai sportininkai privalo turėti tėvų sutikimą.
  • Turi privalomą aprangą (aptemtus imtynių marškinėlius ir MMA šortus) bei apsaugos atributus (kojų apsaugas, MMA pirštines, kapą, bandažą).
  • Nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ar Anti-dopingo organizacijos uždraustų  medžiagų.

MMA AMŽIAUS, SVORIO KATEGORIJOS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
Pilnos MMA Taisyklės – ČIA

Visi dalyviai iki 18 privalo būti sveriami oficialiomis varžybų svarstyklėmis apsirengę šortus ir aptemtus imtynių marškinėlius. Visiems dalyviams iki 18 m. oficialiuose svėrimuose suteikiama teisė sverti papildomai 1 svarą (454 g) viršijančius jų nustatytą svorio kategoriją.  Suaugusieji ( +18) oficialiuose svėrimuose viršsvoris jų nustatytą svorio kategorijose draudžiamas!

Jei svorio kategorijoje yra tik vienas dalyvis, jis yra perkeliamas į sunkesnio svorio kategoriją!

U-12/U-14/U-16 kovos vyksta be šalmų, negalima smūgiuoti į veidą nei rankomis nei kojomis!
C /U-12 ir U-14 draudžiami smūgiai parteryje ir draudžiamigiljotinos veiksmai!
B/ U-16 – giljotinos veiksmai leidžiami tik per ranką!

C/ U–12 (iki 11 m. Jaunučiai) iki 34 kg.; iki 37 kg.; iki 40 kg.; iki 44 kg.; +44 kg.
C/ U–14 (12-13 m. Jaunučiai) 34kg; iki 37 kg.; iki 40 kg.; iki 44 kg.; iki 48 kg.; iki 52 kg.; iki 57 kg.; +57 kg.;
B/ U–16 (14- 15 m. Jaunimas) iki 44 kg.; iki 48 kg.; iki 52 kg;  iki 57 kg.; iki 62 kg.; iki 67 kg.; iki 72 kg.;  + 72 kg.;

 U-18 naudojami šalmai! Smūgiai į veidą stovėsenoje leidžiami!

A/ U-18(16-17 m. Jaunimas) iki 52,2; iki 56,7 kg.; iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; iki 77,1 kg.; iki 83,9 kg.; iki 93,0 kg.; +93 kg.4į

 MMA light (pradedantieji) – be smūgių į veidą parteryje.
Suaugusieji +18 m. (MMA light) iki 52,2; iki 56,7 kg.; iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; iki 77,1 kg.; iki 83,9 kg.; iki 93,0 kg.; +93 kg.

MMA (IMMAF taisyklės) – su smūgiais parteryje į veidą.
Suaugusieji  +18 m. (IMMAF taisyklės) iki 52,2; iki 56,7 kg.; iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; iki 77,1 kg.; iki 83,9 kg.; iki 93,0 kg.; +93 kg.

Mergaitės iki 18 m. kovoja be šalmų, smūgiai į veidą draudžiami!
Mergaitės iki 18 m/ iki 28.; iki 31 kg.; iki 37 kg.; iki 40 kg.; iki 44 kg.; iki 47,7 kg.; iki 52,2 kg.; iki 56,7 kg.;  iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; +70,3 kg.

Merginos +18 kovoja be šalmų, (MMA light) stovėsenoje smūgiai į veidą leidžiami, parteryje smūgiai į veidą draudžiami.
Mergino-moterys  +18 m/ 47,7 kg.; iki 52,2 kg.; iki 56,7 kg.;  iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; +70,3 kg.

KOVOS TRUKMĖ – RAUNDAI

C / U-12 (iki 11 m. Jaunučiai)                       (1×2)/ pratęsimas  (1×2)
C / U-14 (12-13 m. Jaunučiai)                       (1×3)/pratęsimas   (1×2)
B / U-16 (14- 15 m. Jaunimas)                      (1×4)/pratęsimas   (1×2)
A / U-18 (16 – 17 m. Jaunimas)                    (3×2)/pratęsimas tik kritiniu atveju  (1×2)
+18 suaugusieji                                              (3×3)/ pratęsimas tik kritiniu atveju (1×3)

VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžybas vykdo: Sporto klubas Pantera
Varžybų vyr. teisėjas – Tadas Rimkevičius,
Vyr. sekretorė – Aušra Smirnovienė.

 APDOVANOJIMAI

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami medaliais ir rėmėjų prizais.
Geriausiai pasirodę klubai bus apdovanoti taurėmis.

VARŽYBŲ FINANSAVIMAS

Atvykstančių komandų ar pavienių sportininkų maitinimo ir kelionės išlaidas dengia komandiruojanti organizacija ar patys sportininkai. Čempionato organizavimo išlaidas dengia  Sporto klubas Pantera

TAISYKLĖS

Varžybos vyks pagal  LMMAF/IMMAF taisykles, dviejuose MMA Narvuose

LMMAF / K-1  TAISYKLES.
K-1 AMŽIAUS, SVORIO KATEGORIJOS tokios pačios, kaip MMA kovose!

Kovos trukmė:
U-12 (2 x 1,5 min.)
U-14, U -16 (3 x 1,5 min.), Mergaitės (2 x 1,5 min.)
U-18 ir suaugusieji (3×2 min.) Merginos (2 x 2 min.)

VEIKSMŲ VERTINIMAS
Pergalė:

  1. Nokautas
  2. 3 nokdaunai per kovą/ per raundą 2 nokdaunai.
  3. Teisėjų sprendimu (surinkus daugiau taškų).

Teisėjai  kiekvieną raundą vertiną atskirai nuo 10 ik 8 balų.
Įvertinimais teisėjai žymisi smūgių tikslumą ir efektyvumą, kovos dominavimą ir aktyvumą.

DRAUDŽIAMI  VEIKSMAI:

Smūgiai į galvą su keliu vaikams/jaunimui iki 18 m.
Smūgiai su galva, alkūne.
Smūgiai į sąnarius, smūgiai žemiau juostos.
Draudžiami visi imtynių veiksmai!
Galima kojos gaudymas, bet smūgio metu koja reikia paleisti!
Kikbokso taisyklėmis vaikai iki 12 m ir mergaitės iki 18 m.  – kovoje privalo dėvėti apsauginę kovos liemenę.

APRANGA / APSAUGOS

MMA arba kikbokso sportiniai šortai ir aptemti marškinėliai.
bandažas (tarpkojo apsauga);
kapa (dantų apsauga);
kojų apsaugos (minkštos);
klasikinės  10 ozu. kikbokso pirštinės
Klasikinės MMA mėgėjų pirštinėlės nuo 6 iki 8 ozu

Pastaba: dalyvių komandos turi savo kojų apsaugas, MMA/K-1 pirštines, kurios patvirtintos LMMAF. Atitinkamas MMA pirštinėles ir kojų apsaugas komandos galės įsigyti už papildomą mokestį prieš čempionatą atvykus į svėrimus.

SUTIKIMAS

Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai SAVO DALYVAVIMU varžybose PRIPAŽĮSTA, kad yra susipažinę ir sutinka su visais aukščiau išvardintais nuostatais bei keliamais reikalavimais.