Atviras Lietuvos MMA čempionatas /2021-11-27 JURBARKAS

Daugiau apie čempionatą ČIA

Atviras Lietuvos MMA čempionatas  
2021 m. lapkričio 27 d.
Jurbarkas

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Populiarinti MMA mėgėjų sportą.
Išsiaiškinti pajėgiausius MMA sportininkus.

VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

2021 m. lapkričio 27 d. 13:00 val. Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos sporto salė, Vydūno g. 15, Jurbarkas. Atvykstančios komandos turi iki 2021 m. lapkričio 25 d. informuoti Lietuvos MMA Federaciją apie komandų sudėtį lithuanianmmafederation@gmail.com / tel.  +370 698 32406. Nurodyti sportininko vardą, pavardę, gimimo metus, tikslų svorį.

10.00-11.00 val. – sportininkų svėrimas, medicininė apžiūra;
12.20-13.00 val. – trenerių, teisėjų pasitarimas;
13.00 val. – varžybų pradžia.

REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS

 • Varžybose gali dalyvauti visi norintys (mergaitės ir berniukai) Lietuvos bei užsienio šalių sportininkai, kurie susimokėjo paramos mokestį (varžybų dieną svėrimo metu): Lietuvos MMA federacijos nariai – 30 Eur., svečiai – 35 Eur.
 • Susipažino ir sutinka su varžybų taisyklėmis.
 • Turi sveikatos pažymą (pageidaujama ir sveikatos draudimą).
 • Visi dalyviai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Nepilnamečiai sportininkai privalo turėti tėvų sutikimą.
 • Turi privalomą aprangą (aptemtus imtynių marškinėlius ir MMA šortus) bei apsaugos atributus (kojų apsaugas, MMA pirštines, kapą, bandažą).
 • Nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ar Anti-dopingo organizacijos uždraustų  medžiagų.
 • Dėl pandemijos Covid-19 privalomą turėti – jaunimui nuo 16 m. ir suaugusiems galimybių pasą arba galiojantį neigiamą Covid-19 testą!

AMŽIAUS, SVORIO KATEGORIJOS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

Visi dalyviai iki 18 privalo būti sveriami oficialiomis varžybų svarstyklėmis apsirengę šortus ir aptemtus imtynių marškinėlius. Visiems dalyviams iki 18 m. oficialiuose svėrimuose suteikiama teisė sverti papildomai 1 svarą (454 g) viršijančius jų nustatytą svorio kategoriją.

Jei svorio kategorijoje yra tik vienas dalyvis, jis yra perkeliamas į sunkesnio svorio kategoriją.

Jei dalyvis lieka vienas savo amžiaus grupės sunkiausioje svorio kategorijoje yra perkeliamas į vyresnio amžiaus grupės to paties svorio kategoriją.

U-12/U-14/U-16 kovos vyksta be šalmų, negalima smūgiuoti į veidą nei rankomis nei kojomis!

C /U-12 ir U-14 draudžiami smūgiai parteryje ir draudžiamigiljotinos veiksmai!

B/ U-16 – giljotinos veiksmai leidžiami tik per ranką!

C/ U–12 (iki 11 m. Jaunučiai) iki 34 kg.; iki 37 kg.; iki 40 kg.; iki 44 kg.; +44 kg.

C/ U–14 (12-13 m. Jaunučiai) 34kg; iki 37 kg.; iki 40 kg.; iki 44 kg.; iki 48 kg.; iki 52 kg.; iki 57 kg.; +57 kg.;

B/ U–16 (14- 15 m. Jaunimas) iki 44 kg.; iki 48 kg.; iki 52 kg;  iki 57 kg.; iki 62 kg.; iki 67 kg.; iki 72 kg.;  + 72 kg.;

U-18 naudojami šalmai! Smūgiai į veidą stovėsenoje leidžiami!
Giljotina stovint tik per ranką, parteryje pilnai.
A/ U-18(16-17 m. Jaunimas) iki 52,2; iki 56,7 kg.; iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; iki 77,1 kg.; iki 83,9 kg.; iki 93,0 kg.; +93 kg.

MMA light (pradedantieji) – be smūgių į veidą parteryje.
Suaugusieji +18 m.  iki 52,2; iki 56,7 kg.; iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; iki 77,1 kg.; iki 83,9 kg.; iki 93,0 kg.; +93 kg.

MMA (IMMAF taisyklės) – su smūgiais parteryje į veidą.
Suaugusieji  +18 m.  iki 52,2; iki 56,7 kg.; iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; iki 77,1 kg.; iki 83,9 kg.; iki 93,0 kg.; +93 kg.

Mergaitės iki 18 m. kovoja be šalmų, smūgiai į veidą draudžiami!
Mergaitės iki 18 m/ iki 28.; iki 31 kg.; iki 37 kg.; iki 40 kg.; iki 44 kg.; iki 47,7 kg.; iki 52,2 kg.; iki 56,7 kg.;  iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; +70,3 kg.

Merginos +18 kovoja be šalmų, (MMA light) stovėsenoje smūgiai į veidą leidžiami, parteryje smūgiai į veidą draudžiami.
Mergino-moterys  +18 m/ 47,7 kg.; iki 52,2 kg.; iki 56,7 kg.;  iki 61,2 kg.; iki 65,8 kg.; iki 70,3 kg.; +70,3 kg.

KOVOS TRUKMĖ – RAUNDAI

C / U-12 (iki 11 m. Jaunučiai)                       (1×2)/ pratęsimas  (1×2)

C / U-14 (12-13 m. Jaunučiai)                       (1×3)/pratęsimas   (1×2)

B / U-16 (14- 15 m. Jaunimas)                      (1×4)/pratęsimas   (1×2)

A / U-18 (16 – 17 m. Jaunimas)                    (3×2)/pratęsimas tik kritiniu atveju  (1×2)

+18 suaugusieji                                              (3×3)/ pratęsimas tik kritiniu atveju (1×3)

VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžybas vykdo: sporto klubas „Pantera“ ir LMMAF

Varžybų vyr. teisėjas – Tadas Rimkevičius, vyr. sekretorė – Aušra Smirnovienė.
Varžybų vedėjas – Miglė Smirnovaitė

 APDOVANOJIMAI
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami medaliais ir rėmėjų prizais.
Geriausiai pasirodę klubai bus apdovanoti taurėmis.

VARŽYBŲ FINANSAVIMAS
Atvykstančių komandų ar pavienių sportininkų maitinimo ir kelionės išlaidas dengia komandiruojanti organizacija ar patys sportininkai. Čempionato organizavimo išlaidas dengia sporto klubas „Pantera“.

TAISYKLĖS
Varžybos vyks pagal  LMMAF/IMMAF taisykles, dviejuose MMA Narvuose.

APRANGA BEI APSAUGOS

MMA sportiniai šortai ir aptemti imtynių marškinėliai.

Būtinos apsaugos, kurias privalo turėti visi dalyviai:

bandažas (tarpkojo apsauga);

kapa (dantų apsauga);

kojų apsaugos (minkštos);

Klasikinės MMA mėgėjų pirštinėlės nuo 6 iki 8 ozų.

Pastaba: dalyvių komandos turi savo kojų apsaugas, MMA pirštines, kurios patvirtintos LMMAF. Atitinkamas MMA pirštinėles ir kojų apsaugas komandos galės įsigyti už papildomą mokestį prieš čempionatą atvykus į svėrimus.

VARŽYBŲ SPEC. SĄLYGOS DĖL COVID-19 PANDEMIJOS GRĖSMĖS

REMIANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SPRENDIMU DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ IR PRATYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 1. varžybos vykdomos žiūrovai tik su galimybių pasu;
 2. aukšto meistriškumo sportininkai (toliau – sportininkai) – apšilimo ir kovos metu nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės nedėvi. Kai nesportuoja, antidopingo pareigūnai, varžybų organizatoriai ir aptarnaujantis personalas viso renginio metu turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Komandų vadovai užtikrina, kad būtų laikomasi šio reikalavimo.
 3. varžybose dalyvaujantiems sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams, teisėjams, antidopingo pareigūnams, organizatoriams ir aptarnaujančio personalui (toliau – kiti asmenys), bus sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;
 4. į varžybų vietą nebus įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 5. sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turės palikti varžybų ir pratybų vietą ir jiems bus rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;
 6. sportininkai, kiti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą vykti negali;
 7. gavus informaciją, kad sportininkui, kitam asmeniui, nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai bus informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;
 8. panaudotas sporto inventorius ir priemonės bus valomos ir dezinfekuojamos;
 9. varžybų vietos valymas ir dezinfekcija bus atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf );
 10. sportininkai (kai jie nesportuoja) ir kiti asmenys turi būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis ir laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

Kiekvienas asmuo privalo elgtis sąmoningai ir atsakingai bei laikytis visų Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų.

SUTIKIMAS
Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai SAVO DALYVAVIMU varžybose PRIPAŽĮSTA, kad yra susipažinę ir sutinka su visais aukščiau išvardintais nuostatais bei keliamais reikalavimais.