MMA Taisyklės

LMMAF  Lietuvos Mišrių kovos menų federacija
įkurta 2012 metais. Federacijos tikslas – MMA mėgėjų sporto vystymas Lietuvoje ir užsienyje.
LMMAF yra MMA mėgėjų sporto atstovė, IMMAF (Tarptautinės Mišrių kovos menų Federacijos) narė, vadovaujasi jos taisyklėmis ir reikalavimais.
Visi norintys atstovauti MMA mėgėjų sporto šaką užsienyje turi būti LMMAF nariais ir dalyvauti Federacijos čempionatuose.

MMA (Mixed Martial Arts) taisyklės

MMA profesionalai (gali dalyvauti tik suaugusieji turintys patirtį MMA čempionatuose)
Kovos trukmė – trys raundai po 5 minutes, su vienos minutės pertrauka tarp jų.
(Titulinės kovos 5×5)

Pažengusių MMA mėgėjų  (MMA Semi pro –  būsimi MMA prof.)
Kovos trukmė – trys raundai po 3 minutes, su vienos minutės pertrauka tarp jų.

MMA  mėgėjai (suaugusieji kovoja pagal IMMAF taisykles)
Kai abudu sportininkai yra parteryje, galima smūgiuoti i veido sritį (TIK SUAUGĘ)
U-12/U-14 neleidžiami smūgiai keliu, ir negalima smūgiuoti i veidą nei rankomis , nei kojomis!!

Kovos trukmė;
U-12     (1×2)/ pratęsimas (1×1)
U-14     (1×3)/pratęsimas (1×2)
U-16     (2×3)/pratęsimas (1×2)
U-18     (2×3)/pratęsimas (1×2)
+18 suaugusieji (2×4)/pratęsimas (1×3)

Svorio kategorijos:
Mėgėjų dalyvių svėrimai turėtų vykti varžybų dieną ir kiekvieną sekančią dieną į kurią dalyvis patenka.

Visi dalyviai privalo būti sveriami oficialiomis varžybų svarstyklėmis apsirengę šortus ir marškinėlius/aptemtus imtynių marškinėlius, geriausia jei tai oficiali IMMAF apranga. Jaunimo varžybų dalyviams neleidžiama nusirengti virš ar žemiau juosmens iki apatinių drabužių ar apnuoginto liemens. Kad būtų lengviau visiems dalyviams oficialiuose svėrimuose suteikiama teisė sverti papildomai 1 svarą (454 g) viršijančius jų nustatytą svorio kategoriją

Jei svorio kategorijoje yra tik vienas dalyvis, jis yra perkeliamas į sunkesnio svorio kategoriją!
Jei dalyvis lieka vienas savo amžiaus grupės sunkiausioje svorio kategorijoje yra perkeliamas į vyresnio amžiaus grupės to paties svorio kategoriją.

U – 12 (iki 11 m. Jaunučiai)   iki 28.; iki 31 kg.; iki 34 kg.; iki 37 kg.; iki 40 kg.; iki 44 kg.; + 44 kg.

U – 14 (12-13 m. Jaunučiai) iki 37 kg.;  iki 40 kg.; iki 44 kg.; iki 48 kg.; iki 52 kg.; iki 57 kg.; + 57 kg.;

U – 16 (14- 15 m. Jaunimas) iki 44 kg.; iki 48 kg.; iki 52 kg;  iki 57 kg.; iki 62 kg.; iki 67 kg.; iki 72 kg.;  + 72 kg.;

U – 18 (16 ir 17 m. Jaunimas) iki 52 kg.; iki 56.; iki 61 kg.; iki 66 kg.; iki 70 kg.; iki 77 kg.; iki 84 kg.;  + 84 kg.

suaugusieji  +18 m. –iki 56 kg.; iki 61 kg.; iki 66 kg.; iki 70 kg.; iki 77 kg.; iki 84 kg.; iki 93 kg.; +93 kg.

Merginos/Moterys – iki 48 kg.;  iki 52 kg. iki 56 kg;  iki 61 kg.; iki 66 kg.; iki 70 kg.; + 70 kg.

mergaitės-moterys, gali kovoti ir pagal MMA imtynes, taškų vertinimo sistema tokia pati tik draudžiami visi smūgiai (kojų apsaugos ir MMA pirštinėlės nenaudojamos).

Draudžiama technika
Visuose lygiuose draudžiama:

 1. Kojų smūgiai į galvą parteryje
 2. Smūgiai su galva į galvą
 3. Smūgiai į sąnarius;
 4. Skausmingi veiksmai, atliekami rankų ar kojų pirštams, stuburui, sprando laužimas
 5. Pešti plaukus, badyti akis;
 6. Smūgiai į pakaušį ir stuburą;
 7. Smūgiai į kaklą ar trachėją;
 8. Kišti pirštus į varžovo vietas (prakirtimą, tarp raktikaulio, į šonkaulius);
 9. Mesti varžovą į grindis ant galvos ar kaklo;
 10. Kovos narve laikytis už grotų arba karkaso, bokso ringe – už virvių;
 11. Griebti už varžovo šortų ar pirštinių;
 12. Referiui stabdant kovą tęsti skausmingą veiksmą;
 13. Specialiai arba pastoviai išmesti dantų apsaugą;
 14. Naudoti tepalus, aliejus, ar bet kurią kitą medžiagą, kuri paverčia kūną slidžiu. Prieš įžengiant į kovos vietą, stebint referiui ar gydytojui ant veido galima tepti vazeliną.

Pažengusių MMA mėgėjų  lygio sportininkams, papildomi neleidžiami veiksmai:

 1. Keliu stovėsenoje smūgiuoti į galvą (nuo +19 m. smūgiai keliu į veidą leidžiami).
 2. Alkūne arba dilbiu smūgiuoti į galvą.
 3. Skausmingi pėdų veiksmas – kulniuko sukimas;
 4. Trenkti į tatamį ginantis, kai priešininkas yra virš juosmens.
 5. sportininką atkelti iš gulimos virš juosmens padėties ir trenkti į tatamį

MMA mėgėjų lygio sportininkams, papildomi neleidžiami veiksmai:

 1. Sportininkai kurie aktyviai dalyvauja ar dalyvavo pagal ( MMA profesionaluose) ir turi daugiau kaip 4 pergales ir yra žinomi kaip patyria profesionalūs sportininkai – dalyvauti draudžiama.
 2. U-12/U-14 neleidžiami smūgiai keliu, ir negalima smūgiuoti i veidą nei rankomis , nei kojomis!!
 3. Iki 18 m šalmai privalomi   (+18 m. suaugusiųjų grupėje šalmai nenaudojami)
 4. Parteryje iki 18 m. rankomis smūgiuoti varžovui į veidą;
 5. Parteryje smūgiuoti keliu ar koja; (IKI u-14 keliu smūgiuoti draudžiama ir stovėsenoje!!)
 6. Ranka, pėda, alkūne ar keliu trinti į varžovo veidą;
 7. Skausmingas pėdų veiksmas – kulniuko sukimas;
 8. Sportininką atkelti iš gulimos padėties virš juosmens ir trenkti į tatamį (NUO +18 m. varžovą galima kelti tik iki juosmens ir trenkti į tatamį tik taip, kad varžovas kristų nugara! Iškėlus aukščiau juosmens trenkti negalima-atlikus draudžiamą veiksmą bus skiriamas baudos taškas ir atimamas nuo bendros sumos).
 9. Mesti varžovą ant grindų sugriebiant vien galvą/kaklą
 10. Keliu stovėsenoje smūgiuoti į galvą.
 11. Negalima iš stovimos padėties kristi ir specialiai trenkti varžovą, kai varžovas yra užėmęs padėtį ant nugaros ar priekio, kur bando atlikti smaugimo ar skausmingą veiksmą.
 12. Specialiai arba pastoviai išmesti dantų apsaugą, norit išsigelbėti nuo esamos kovoje blogos padėties.

Diskvalifikacija

Sportininkas gali surinkti du įspėjimus už draudžiamus veiksmus kovos metu. Gavęs trečią įspėjimą sportininkas yra diskvalifikuojamas, pergalė atitenka varžovui. Jei sportininkas atlieka grubų pažeidimą, referis turi teisę iškart jį diskvalifikuoti.

Pastabos –  referis pirmiausia skiria žodinį įspėjimą (už žodinį įspėjimą taškas nebus atimamas). Jis skiriamas už smulkius pažeidimus arba pažeidimą, kuris nepadarė žalos varžovui.

Sportininkas, patyręs žalą dėl neleidžiamos technikos, atsistatymui turi 2 minutes, po kurių kova yra tęsiama.

Pastaba: jei sportininkas patyręs žalą negali tęsti kovos, teisėjai priima sprendimą ar diskvalifikuoti varžovą už neleistinus veiksmus ar skirti pergalę dėl priešininko traumos!!!

Referis turi teisę diskvalifikuoti, jei sportininkas neklauso komandų ir įžeidinėja arba naudoja fizinę jėgą prieš referį.

Kovų sustabdymas

Kovą stabdo referis arba  šoninis teisėjas  pastebėjęs referio klaidą ar saugant sportininkų sveikatą. Dėl kovos sustabdymo referis gali konsultuotis su kovą prižiūrinčiu gydytoju bei vyr. teisėju.

Kovos statymas į stovėseną.

 1. Kova klinče neatliekant jokių veiksmų (abu sportininkai susikabinę ir nerodo jokio intensyvumo ar bandymo perimti iniciatyvą);
 2. Kova parteryje neatliekant jokių veiksmų (abu sportininkai susikabinę ir nerodo jokio intensyvumo ar bandymo perimti iniciatyvą).

Pergalė

 1. Už – skausmingą (rankos, kojos) veiksmą ar smaugimą

– Atlikus skausmingą (rankos, kojos) veiksmą ar smaugimą  – varžovui pasidavus – du ar daugiau kartų delnu trenkus į varžovo kūno dalį arba į tatamį, ar skleidžiant skausmo garsą (stop, ir pan.).

Referiui sustabdžius kovą dėl skausmingo veiksmo, kuris gali sukelti traumą ar smaugimo, kurio metu varžovas gali prarasti sąmonę.

 1. Už – nokautą

–  Po nokauto – varžovui patyrus smūgį, po kurio jis nebegali tęsti kovos.
Pastaba: MMA kovose nėra nokdauno, todėl sportininkui atlikus nokdauną ,ataka pratęsiama, kol referis sustabdys kovą.

–  Po techninio nokauto – referis turi teisę, sustabdyti kovą saugodamas sportininko sveikatą, kai vienas iš kovotojų aiškiai dominuoja atlikdamas smūgius, o priešininkas nebegali tinkamai gintis.

–  Sekunduojančiai komandai pasidavus (metus rankšluostį į kovos vietą).

3. Teisėjų sprendimu

Teisėjai sprendžia – jei pasibaigus kovos laikui nebuvo atliktas skausmingas veiksmas, smaugimas ar nokautas. Teisėjų komandoje turi būti ne mažiau nei du žmonės.

Teisėjai vertina:

Metimus, smūgius (padarytą žalą), varžovo kontroliavimą esant parteryje (bandymus atlikti skausmingus veiksmus, smaugimą), narvo kontrolė, gynyba, dominavimą ir aktyvumą kovoje.

Pastaba:
1. Visi metimai ir pargriovimai yra vertinami.
2. Visi tikslūs (padaryta žala) smūgiai yra vertinami.
3. Varžovo kontroliavimas/dominavimas parteryje, tai viršutinė padėtis – arkliukas  arba padėtis iš šono (padėtis tarp kojų (garde) dominuojančia padėtimi nelaikoma).

Kovai vykstant ant tatamio, draudžiama kovos metu  išeiti nuo tatamio:

 • Pirmas išėjimas – įspėjimas
 • Antras išėjimas – minus vienas taškas
 • Trečias išėjimas – kova nutraukiama ir pergalė skiriama oponentui.

Teisėjas kiekvieną raundą vertina atskirai.

Galutinis kovos rezultatas priklauso nuo per visus raundus surinktų taškų sumos.

Sumai pasiskirsčius lygiai, vykstant turnyrinei kovai yra skelbiamos lygiosios, o vykstant čempionatui – skiriamas papildomas raundas. Jei po papildomo raundo rezultatas lygus, vyriausiasis teisėjas pasitaręs su kitais teisėjais privalo paskelbti nugalėtoją.

Pvz.:
1 raundas: mėlynas kampas – 10,  raudonas kampas – 9;

2 raundas: mėlynas kampas – 9 ,   raudonas kampas – 10;

3 raundas: mėlynas kampas – 10,  raudonas kampas – 8;

Laimėtojas: mėlynajame kampe.

Taškai skirstomi nuo 7 iki 10 balų:

– jei kova vyko lygiai – abiem sportininkams skiriama po 10 balų;

– jei kovoje nežymiai pranašesnis buvo vienas, tai raundo nugalėtojui skiriama 10 balų, o pralaimėtojui – 9;

– jei pranašumas buvo žymus, tai nugalėtojui skiriama 10 balų, o pralaimėtojui – 8;

– jei pranašumas buvo žymus, tai nugalėtojui skiriama 10 balų, o pralaimėtojas gavo baudos tašką – 7.

Kova skelbiama neįvykusia, kai  referis turi sustabdyti kovą dėl nuo sportininkų nepriklausomų priežasčių.

Pergalė skelbiama nepasirodžius varžovui.

– sportininkas skelbiamas nugalėtoju, kai varžovas atsisako kovoti, kovai neprasidėjus ar nepasirodo ringe/narve po paskutinio karto, kai yra pakviestas.

Referio ir teisėjų kovos sprendimai negali būti papildomai svarstomi (skundą dėl teisėjavimo pateikti rastu  vyr. teisėjui vykstant kovai arba po kovos, kol yra priimamas sprendimas).

Sekundantų komanda.

Kovotojas turi turėti vieną arba du sekunduojančius žmones.

Sekunduojanti komanda gali būti tik jiems skirtoje vietoje sportininko pusėje viso raundo metu.

Sekunduojanti komandą gali įžengti į kovos vietą tik tarp raundų ir po kovos.

Sekunduojanti komanda negali fiziškai įsiterpti kovos metu. Duodami patarimus savo sportininkui sekundantai turi gerbti varžovą ir varžovo komandą, negali keiktis.

Kovotojas privalo:

 1. Dalyvauti svėrimuose prieš varžybas;
 2. Dalyvauti taisyklių paaiškinime prieš varžybas, kartu su savo sekundantais, treneriais;
 3. Dalyvauti medicininiame patikrinime prieš varžybas;
 4. Dalyvauti foto sesijose, bendroje nuotraukoje po varžybų
 5. dalyvis privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose, privalo būti apsidraudęs

APRANGA BEI APSAUGOS

–  Visi kovojantys pagal MMA mėgėjų taisykles turi dėvėti MMA/greplingo marškinėlius ir MMA sportinius šortus;
– Rišti bintus galima tik tose rankų vietose, kurias dengia pirštinės;
– Kovos metu ilgas aptemtas kelnes galima vilkėti tik su varžybų organizatorių sutikimu.
– būti su kelio, čiurnos ar alkūnės apsaugomis galima tik su varžybų organizatorių sutikimu. Ši įranga turi būti minkštos medžiagos, negalinti sužeisti varžovo.

Varžybų apranga :

MMA sportiniai šortai, MMA/greplingo marškinėlius
Būtinos apsaugos, kurias privalo turėti visi dalyviai:
bandažas (tarpkojo apsauga);
kapa (dantų apsauga);
kojų apsaugos (minkštos);
klasikinės MMA mėgėjų pirštinėlės nuo 6 iki 8 ozu;

Pastaba: dalyvių komandos turi turėti savo kojų apsaugas ir  MMA pirštinė-les pagal MMA narvo kampo spalvą raudonas arba mėltinos spalvos!!!

SUTIKIMAS
Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai SAVO DALYVAVIMU varžybose PRIPAŽĮSTA, kad yra susipažinę ir sutinka su visais aukščiau išvardintais nuostatais bei keliamais reikalavimais.

Apied MMA ( Mixed Martial Arts)

MMA (Mišrus kovų menas) tai kovinis sportas, kuriame naudojamos smūgiavimo (rankomis, kojomis, keliais ir alkūnėmis) ir imtynių – metimai ir pasidavimo veiksmai (skausmingi ir smaugimo veiksmai) technikos. Smūgiuoti MMA kovose galima stovėsenoje, klinče ir parteryje.
Kovotojas parteryje – tai situacija, kai trys jo kūno dalys (taškai) liečia tatamį.
Kovų tikslas – nustatyti geresnį kovotoją arba išsiaiškinti čempionus.
Kovotojo tikslas – laimėti kovą (Atlikti skausmingą/smaugimo veiksmą, po kurio priešininkas pasiduotų, arba surinkti daugiau taškų nei priešininkas).
MMA turnyrai arba čempionatai yra rengiami sporto salėse, kuriuose pastatomas MMA narvas, bokso ringas arba yra tatamis.

Pirmas dokumentuotas MMA „mišrių kovų menų“ terminas panaudotas Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1993 m.  tarptautiniame „UFC 1″turnyre. Šis terminas įgijo populiarumą.

MMA sporto atsiradimui įtakos turėjo tokie kovos menų stiliai, kaip Valetudo, MUAYTHAI,  Jiu-jitsu ir kiti.  Patys pirmieji UFC turnyrai buvo skirti išsiaiškinti geriausius sportininkus, atstovaujančius savo kovos menus. Labai daug sukėlė susidomėjimo kovos tarp kik-bokso ir imtynių kovos menų,  pagal minimalias taisykles, kur leidžiami visa imtynių ir smūginė technikos.

Laikui einat MMA sportas greitai išpopuliarėjo dėl savo paprastos ir efektyvios technikos, kuri tinka ne tik MMA kovai, bet ir savigynai. Taip susikūrė  tarptautinių MMA lygų ir federacijų visame pasaulyje. MMA sportas pasiskirstė į dvi kryptis – MMA profesionalai ir MMA mėgėjai.