Atviras ringas Pantera  „Žalgirio Taurė“ 2019-10-12 Jurbarkas

Atviras ringas Pantera  „Žalgirio Taurė“  NUOSTATAI  2019-10-12 Jurbarkas

PROGRAMA
Varžybos vyks dviejuose MMA Narvuose pagal MMA mėgėjų ir kikbokso taisykles.
Daugiau apie MMA taisykles – http://mmafederation.lt/mma-taisykles/

 • 10.00 – 11.00 val.          sportininkų svėrimas, medicininė apžiūra;
  11.00 – 11.30 val.           trenerių, teisėjų pasitarimas;
  13.00 val.                        varžybų pradžia.
 • 1 MMA narve kovos vyks pagal MMA taisykles
 • 2 MMA narve kovos vyks pagal Kikbokso taisykles
  (Pagal Kikbokso taisyklias mergaitės ir vaikai iki 12 m. kovoja su specialiomis liemenėmis, smūgis keliu i galvą DRAUDŽIAMAS. Leidžiamas klinšas ir kelio smūgiai į korpusą iki 3 s. Kovos trukmė,
  U-10; U-12; U-14; (2-1,5 min.)/ U-16;U-18 ir suaugusieji; (2×2 min.))
 • Kai baigsis kikbokso kovos – vyks pertraukėlė, kurios metu vyks apdovanojimai
 • Po apdovanojimų,  abiejuose MMA narvuose vyks MMA kovos
 • Apdovanojimai ir varžybų uždarymas

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Populiarinti MMA mėgėjų sportą.
Išsiaiškinti pajėgiausius MMA mėgėjus sportininkus.

VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija (Vydūno g., 15, Jurbarkas),  spalio 12 d.
Atvykstančios komandos turi iki 2019 m. spalio 10 d. informuoti sporto klubą „Pantera“ apie komandų sudėtį m.smirnovas@gmail.com arba telefonu +370 698 32 406 (nurodyti sportininko vardą, pavardę, gimimo metus, tikslų svorį (pagal kokias taisykles kovos MMA,  K-1)

REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS
Varžybose gali dalyvauti visi norintys (mergaitės ir berniukai) Lietuvos bei užsienio šalių sportininkai, kurie:

 • susimokėjo dalyvio mokestį (varžybų dieną svėrimo metu):
  • Lietuvos MMA federacijos nariams – 10 eur, kovojantiems pagal abi disciplinas – 15 eur.
  • Svečiams – 15 eur,  kovojantiems pagal abi disciplinas – 20 eur
 • susipažino ir sutinka su varžybų taisyklėmis
 • turi sveikatos pažymą (pageidaujama ir sveikatos draudimą)
 • nepilnamečiai sportininkai privalo turėti tėvų sutikimą, suaugusieji pasirašo patys)
 • turi aprangos bei apsaugos atributus (varžybose kovos metu privaloma dėvėti aptemptus imtynių marškinėlius ir MMA arba kikbokso šortus)
 • nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ar Antidopingo organizacijos uždraustų  medžiagų.
  Amžiaus bei svorio kategorijos
  Jei svorio kategorijoje yra tik vienas dalyvis, jis yra perkeliamas į sunkesnio svorio kategoriją!
  Jei dalyvis lieka vienas savo amžiaus grupės sunkiausioje svorio kategorijoje yra perkeliamas į vyresnio amžiaus grupės to paties svorio kategoriją.

U – 10 (iki 10 m. vaikai)   iki 31 kg.; iki 34 kg.; iki 37 kg.; +37 kg.(kovoja be šalmų, smūgiai į galvą DRAUDŽIAMI)
U – 12 (11-12 m. jaunučiai) iki 37 kg.;  iki 40 kg.; iki 44 kg.; iki 48 kg.; iki 52 kg.; + 52 kg. (kovoja be šalmų, smūgiai į galvą DRAUDŽIAMI)
U – 14 (13- 14 m. jauniai) iki 44 kg.; iki 48 kg.; iki 52 kg.; iki 56 kg.; iki 61 kg.; iki 66 kg.; +66 kg.
U – 16 (15- 16 m. jaunimas) iki 48 kg.; iki 52.; iki 56 kg;  iki 61 kg.; iki 66 kg.; iki 70 kg.; iki 77 kg.; + 77 kg.
U – 18 (17 ir 18 m. Jaunimas) iki 56.; iki 61 kg.; iki 66 kg.; iki 70 kg.; iki 77 kg.; iki 84 kg.;  + 84 kg.
suaugusieji  +19 m. – iki 61 kg.; iki 66 kg.; iki 70 kg.; iki 77 kg.; iki 84 kg.; iki 93 kg.; +93 kg.
Merginos/Moterys –  iki 52 kg. iki 56 kg;  iki 61 kg.; iki 66 kg.; iki 70 kg.; + 70 kg.
Merginos ir moterys, gali kovoti ir pagal MMA imtynes, taškų vertinimo sistema tokia pati tik draudžiami visi smūgiai (kojų apsaugos ir MMA pirštinėlės nenaudojamos).

VARŽYBŲ VADOVAVIMAS
Varžybas vykdo: Sporto klubas PANTERA ir Lietuvos MMA federacija
Vadovauja: Lietuvos MMA federacijos patvirtinta teisėjų kolegija.
Varžybų vyr. teisėjas – Tadas Rimkevičius, vedėjas – Evaldas Bunevičius

 APDOVANOJIMAI
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami medaliais ir diplomais.
Geriausiai pasirodančius klubus, surinkusius daugiausia taškų, apdovanos Lietuvos MMA federacijos taurėmis.

VARŽYBŲ FINANSAVIMAS
Atvykstančių komandų ar pavienių sportininkų maitinimo ir kelionės išlaidas dengia komandiruojanti organizacija ar patys sportininkai.
Turnyro organizavimo išlaidas dengia sporto klubas Pantera.

SUTIKIMAS 
Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai SAVO DALYVAVIMU varžybose PRIPAŽĮSTA, kad yra susipažinę ir sutinka su visais aukščiau išvardintais nuostatais bei keliamais reikalavimais!